TEMPERATUUR NEDERLAND

Temperatuur De Bilt per jaar, 5 jaar en 10 jaar gemiddeld
(bijgewerkt t/m 2022)
Opmerking: de gemiddelden worden gecentreerd weergegeven.

temperatuur De Bilt
Temperatuur De Bilt, lopend gemiddelde over 30 jaar
(bijgewerkt t/m 2022)
Opmerking: de gemiddelden worden niet gecentreerd weergegeven.

klimaat De BiltTemperatuur (trend/10jr) stations in Nederland sinds 1992
(bijgewerkt t/m 2019)

temperatuur Nederland trend 25 stations

De grafiek hierboven toont de lineaire trends over 1992 tot 2019 (trend per 10 jaar) van 25 meetstations verspreid over Nederland. Daarbij het gemiddelde over die 25 stations (mean raw), alsmede een aantal (voor onderzoeksdoeleinden samengestelde) gehomogeniseerde reeksen plus het gemiddelde daarover (mean hom) en 'Centraal Nederland Temperatuur' (CNT).
De betreffende grafiek heeft (mede vanwege de korte periode) geen 'voorspellende' waarde voor de toekomst. De gegevens zijn statistisch gezien ook niet significant, vanwege de relatief korte periode en de grote fluctuaties van jaar tot jaar. Het schetst een beeld hoe er zelfs in een klein land als Nederland verschillen zijn, met over de betreffende periode gemiddeld de grootste opwarming in het noorden van het land en de kleinste in het zuiden. Station De Bilt, waarvan de gegevens veelal in internationale overzichten gebruikt worden, kent een trend die iets lager is dan het gemiddelde over alle 25 stations.
1992 is als startjaar gekozen teneinde zoveel mogelijk landelijk gelegen stations te kunnen opnemen. Ontbrekende stations zijn Vlieland (gestart in 1996), Berkhout (gestart in 1999), Hoorn-Terschelling (gestart in 1994), Wijk aan Zee (gestart in 2001), Soesterberg (gestopt in 2008), Woensdrecht (gestart in 1993), Ell (gestart in 1999), Stavoren (ruim 2 km verplaatst eind 1999, met drie maand ontbrekende gegevens), IJmuiden (diverse jaren zonder temperatuur gegevens), Wilhelminadorp (gestopt in 2014) en Valkenburg (gestopt in 2017).


Temperatuur (trend/10jr) stations in Nederland sinds 1971
(bijgewerkt t/m 2019)

temperatuur Nederland trend 13 stations

De grafiek hierboven toont de lineaire trends over 1971 tot 2019 (trend per 10 jaar) van 13 meetstations verspreid over Nederland, die beschikken over een langere meetreeks. Daarbij het gemiddelde over die 13 stations (mean raw), alsmede een aantal (voor onderzoeksdoeleinden samengestelde) gehomogeniseerde reeksen plus het gemiddelde daarover (mean hom) en 'Centraal Nederland Temperatuur' (CNT).
De getoonde trends zijn statistisch significant.


bronnen:
KNMI daggegevens: https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/daggegevens
Gehomogeniseerde reeksen: https://climexp.knmi.nl//getdutchstations.cgi?id=someone@somewhere&TYPE=temphom
Centraal Nederland Temperatuur: https://cdn.knmi.nl/knmi/asc/klimatologie/onderzoeksgegevens/CNT/tg_CNT.txt