WERELDTEMPERATUUR

De meeste recente gegevens van de reeksen
(afwijking t.o.v. 1991-2020)

 febmrt
GISS+0.78+0.70
NCEI+0.76+0.67
HADCRUT+0.70+0.66
BEST+0.74+0.62
UAH+0.93+0.95
RSS+0.98
combi+0.81


Wereldtemperatuur sinds 1979, in een reeks samengesteld uit
NASA/GISS, NOAA/NCEI, HADCRUT, BEST, UAH en RSS.
(bijgewerkt t/m februari 2024)
Opmerking: gemiddelden worden gecentreerd weergegeven.

wereldtemperatuur combi
Doorlopend gemiddelde wereldtemperatuur (land plus oceanen)
over 12 maanden, en 5 respectievelijk 30 jaar.
(bijgewerkt t/m maart 2024)
Opmerking: gemiddelden worden gecentreerd weergegeven.

wereldtemperatuur 1, 5 en 30 jaar


Toelichting bij de grafieken
Maandelijks worden door zes wetenschappelijke instituten bijgewerkte reeksen gepubliceerd van de 'wereldtemperatuur': NASA/GISS, NOAA/NCEI, HADCRUT, BEST, UAH en RSS.
De eerste vier baseren zich op gegevens van weerstations op land en van metingen op de oceanen door schepen en boeien. Het betreft dus temperaturen op 'leefniveau'.
De laatste twee gebruiken metingen van satellieten. Daarbij wordt de temperatuur van een kolom in de atmosfeer bepaald, met het zwaartepunt op 3 4 km hoogte.
Elk van de zes reeksen heeft z'n tekortkomingen. Zo rekenen alleen NASA/GISS en BEST de polaire gebieden mee, maar wel middels extrapolatie. De reeksen voor land/zee hebben te maken met veranderingen in apparatuur en verplaatsingen. De metingen per satelliet hebben te maken met meerdere satellieten en bijbehorende apparatuur die elkaar opvolgen, en met veranderingen in de baan der satellieten.

De zes reeksen geven hun data niet als 'absolute temperatuur', maar als een 'afwijking t.o.v. een basisperiode'. Die basisperiodes verschillen nogal per reeks: GISS 1951-1980, NCEI 1901-2000, HADCRUT 1961-1990, BEST 1951-1980, UAH 1991-2020 en RSS 1979-1998.
Om een gecombineerd gemiddelde te kunnen berekenen, zijn voor alle reeksen de cijfers herrekend naar een gezamenlijke basisperiode 1991-2020. Oftewel: voor alle zes reeksen is de gemiddelde afwijking NUL gemaakt over de periode 1991-2020, en wel per kalendermaand. De aldus herrekende zes reeksen zijn gemiddeld, en worden in de grafiek getoond als n samengestelde reeks.
Merk op dat de keuze voor welke basisperiode dan ook enkel invloed heeft op de y-as, niet op de grafiek zelf. Een andere basisperiode zou de grafieklijnen slechts wat 'omhoog' of 'omlaag' plaatsen zonder dat de vorm verandert.

De gegevens van de zes reeksen worden nogal eens herzien. Wat betreft land- en zeestations komt dit voornamelijk omdat er naderhand nog nieuwe gegevens beschikbaar komen, meestal van een vorige maand maar soms van zelfs jaren eerder. De reeksen van satellietwaarnemingen kunnen worden gewijzigd wanneer waargenomen wordt dat een satelliet vreemde afwijkingen gaat vertonen. De gegevens moeten dan opnieuw 'gekalibreerd' worden.
Op deze pagina worden altijd de meest recente gegevens verwerkt. Daardoor kan het gebeuren dat in de tabel bovenaan een waarde verandert, of dat een deel van een grafiek een klein stukje wijzigt. De veranderingen zijn meestal vrij miniem en zorgen daardoor niet voor wijzigingen in trends op lange termijn.

Van maand tot maand toont de grafiek grote fluctuaties, ook van jaar tot jaar. Dit heeft te maken met het verschil tussen weer (korte termiijn ) en klimaat (lange termijn). Voor klimaat neemt men meestal een periode van minstens 30 jaar. Dat is in de bovenste grafiek niet zichtbaar, wel in de onderste.

Wat de grafiek toont is hoe de wereldtemperatuur zich de laatste decennia heeft ontwikkeld. Er wordt geen 'selectief' begin- en/of eindjaar gebruikt om een opwarming of afkoeling te 'tonen'. Het startjaar van 1979 in de bovenste grafiek heeft simpelweg te maken met het feit dat vr die tijd geen satellietgegevens beschikbaar waren, dus dat er eerder geen gemiddelde over zes reeksen te maken was. Het eind van de samengestelde/gemiddelde reeks wordt maandelijks bijgewerkt.


bronnen:
NASA/GISS: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v4/GLB.Ts+dSST.txt
NOAA/NCEI: https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/global/time-series/globe/land_ocean/all/12/1880-2024.csv
HadCRUT: https://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut5/data/HadCRUT.5.0.2.0/analysis/diagnostics/HadCRUT.5.0.2.0.analysis.summary_series.global.monthly.csv
BEST: https://berkeley-earth-temperature.s3.us-west-1.amazonaws.com/Global/Land_and_Ocean_complete.txt
UAH: https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt
RSS: https://data.remss.com/msu/monthly_time_series/RSS_Monthly_MSU_AMSU_Channel_TLT_Anomalies_Land_and_Ocean_v04_0.txt