WXData informatie

Centraal in WXData staan de dagelijkse gegevens. Deze zijn overzichtelijk in één scherm ondergebracht. U kunt eenvoudig een dag vooruit of terug gaan, dan wel een nieuwe willekeurige datum kiezen. Een 'slot' voorkomt dat per ongeluk aanwezige gegevens gewijzigd worden.

figuur dag


Overzichten per maand/seizoen/jaar zijn gerangschikt in een vijftal tabbladen. De gemiddelden, totalen en extremen worden getoond, evenals de datums waarop extremen voorkwamen. Er kan hierbij een decade/maand/seizoen/jaar vooruit en terug gebladerd worden. Ook over een willekeurige tijdsperiode is zo'n overzicht op te vragen. Wanneer u op een datum klikt en de toets F11 drukt, springt het programma naar de gegevens van de betreffende dag.

figuur maand


Extremen en gemiddelden zijn opvraagbaar door een jaarbereik in te voeren en een element uit te kiezen. Daarbij kan gekozen worden voor jaren, maanden, decades, seizoenen, dan wel één bepaalde dag.

figuur extremen


Onder een tijdreeks verstaan we een reeks opeenvolgende dagen die aan een bepaald criterium voldoet. Dit kan zijn een reeks volgens criteria van de VWK (bv. een koudegolf), dan wel een rij van minstens xx opeenvolgende dagen met bv. een temperatuur boven of onder een bepaalde grens.

figuur tijdreeks