DE WINDHOOS VAN LUTJEWOLDE/ST.ANNEN

Op 29 april 2002 rond 18.15 uur is een kleine windhoos over het noord-Groninger land getrokken. Er is relatief weinig schade aangericht.

kaart De hoos begon ongeveer een kilometer ten zuidoosten van Bedum en trok naar het ONO in een vrijwel rechte lijn tot aan het gehucht Lellens, even ten westen van Ten Post, een afstand van ruim 5 kilometer. Onderzoek ter plaatse heeft uitgewezen dat alleen op deze lijn schade was, nergens anders in de omgeving. Verder was de breedte van de schadelijn zeer klein, variŽrend van 15 tot hooguit 40 meter.

Eerst heeft het hoosje bij een boerderij boomschade aangericht. Verderop ging ze bij Lutjewolde precies tussen twee boerderijen (onderlinge afstand 50m) door. Diverse bomen ontworteld, bij anderen waren toppen er zogezegd afgewrongen (niet zomaar afgeknapt). Aan de boerderijen zelf geen enkele schade, zelfs niet aan de kasjes die er naast staan.

uitgedraaide boom De volgende schade is net ten zuidoosten van Sint Annen. Hier werden wederom bomen van toppen en grote takken ontdaan (sommige restanten lagen 60 meter aan de overkant van de weg). De boerderij hier liep wel schade op. Diverse vaste schuurraampjes waaiden stuk, van het woondeel veel dakpannen weg, van het schuurdeel hele plukken rietdak bovenin uitgetrokken, dakgoten ontzet. Een geparkeerde auto werd enkele decimeters verplaatst. De bewoners spraken van een mistdikke band die langstrok, zodat de boerderij van de buren (50m afstand) niet meer te zien was. Ze spraken tevens van een geluid alsof een straaljager laag overkwam. Een en ander duurde niet meer dan een paar tellen.

dakschade Weer verder naar het ONO ontmoette het hoosje een rijtje bomen. Over een breedte van 30 meter werden ze deels ontworteld, deels van toppen en takken ontdaan.
De laatste meldingen komen uit het gehucht Lellens. Hier moet een schuurtje zijn ingestort en een huis een hoop pannen hebben verloren, maar dat kon niet meer geconstateerd worden aangezien men daar van snel opruimen weet. Bij het kerkje werden nog een aantal jonge bomen met bijbehorende steunpalen aangetroffen, die onder een hoek van 45 graden stonden.

Tot zover de feitelijke bevindingen. Niemand heeft een slurfachtig verschijnsel gezien. Wel werd door meerdere mensen gewag gemaakt van een witte band onderaan de bui, ook van grotere afstand. De bui zelf ging gepaard met regen en hagel, en had een grote treksnelheid. Vanuit de stad Groningen (waar de bui eerder noordelijk langstrok) werden redelijk donkere wolken gezien, ook oplichten en gedonder van onweer, maar geen wolkenbewegingen die verontrustend leken.

gescheurde boom Wat het onderzoek bemoeilijkte, en tegelijk de schade zo beperkte, was dat het traject van de hoos voor zo'n 99% over nog kaal akkerland dan wel kort grasland ging, terwijl bomen in dit gebied zeer schaars zijn. Eerst werd een mogelijke hoos betwijfeld, omdat de meeste boomschade een valrichting vertoonde overeenkomend met de trekrichting van de bui.

Toch kan de conclusie getrokken worden dat het wel degelijk een hoos betrof, vanwege:
1. het schadetraject, tegelijk zeer smal en toch kilometers lang
2. de schadesporen aan de bomen: niet zozeer afgeknapt, maar meer afgedraaid
3. de schade aan een rieten dak: rieten daken zitten veel vaster dan pannen

Gezien de schade, is een windhoos met kracht F1 het meest waarschijnlijk (zie ook: windhozen en windstoten).

Copyright tekst: ©2002 Henk Lankamp
Copyright foto's: ©2002 Ben Lankamp